കാസർകോട് ടൗണിൽ സിറ്റി ടവറിന് എതിർവശം കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പിറകുവശത്ത് കുന്നിടിഞ്ഞു. മുകൾ ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന വീട്ടുകാർക്ക് മാറി താമസിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്

0
0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here