ബക്രീദ് പ്രമാണിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

0

തിരുവനന്തപുരം: (www.k-onenews.in) ബക്രീദ് പ്രമാണിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് 12ന് സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽവരുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഞായറാഴ്ച സാധാരണ പ്രവൃത്തി ദിനമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 11 പ്രവൃത്തിദിവസമായിരിക്കുമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here